clock-o tag user-o bars


What’s New, Scoobydoo? Tập 1-36

What’s New, Scoobydoo?

Phim hoạt hình - What’s New, Scoobydoo?
Xem Phim Hoạt Hinh Online - What’s New Scoobydoo Tập 1, Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10, Tập 11, Tập 12, Tập 13, Tập 14, Tập 15, Tập 16, Tập 17, Tập 18, Tập 19, Tập 20, Tập 21, Tập 22, Tập 23, Tập 24, Tập 25, Tập 26, Tập 27, Tập 28, Tập 29, Tập 30, Tập 31, Tập 32, Tập 33, Tập 34, Tập 35, Tập 36.

Đón xem bộ phim kể về chú chó tham ăn, sợ ma tên  Scooby Doo cùng với cậu chủ Shaggy và nhóm bạn thân của Shaggy là Velma Dinkley, Daphne Blake, Fred Jones cùng nhau khám phá ra những vụ những kẻ xấu án giả dạng làm ma để hù doạ con người.

The show follows the original mystery-solving formula of the series, but done in a more real manner compared to the previous shows, with the classic gang encountering monsters who invariably turn out to be people in disguise. Most of the stories make an attempt to modernize the Scooby universe by introducing plots spotlighting modern trends and technology, such as the Internet.

#phimhoathinh
[id]1;t46QZ1ZrCtQ|2;dEiC_TtSTpQ|3;sOOhnmeWwZ8|4;TBDU1-2m-2s|5;aaZlb9DLGVA|6;TW44vum3460|7;Ln7cQPVP9rM|8;5Sf4jt4hvXE|9;U8ExbSydIpk|10;vDxJhbBlwsE|11;fKNZM0fwO3Q|12;O8Uim3G9hbg|13;dNM_Ue-AmQo|14;9mxvrrqnbAc|15;aUNCZYultws|16;DTEWAH0csDc|17;_bvWbfwv6FE|18;qZN3aTnAc74|19;A-nNUWi22Rw|20;JyhiYZX_73M|21;3HasJYhByn0|22;2skvBH33HIM|23;Tf3jo6UqCbo|24;cvHekmNCH6o|25;L937UhhGlEQ|26;QOGBzVM68Fk|27;BQB9V_0ANAQ|28;1DhpaKxNXAo|29;QeWrYIKDfso|30;RDTds6Y7ejY|31;C2WEqdzIyvo|32;o4jpONUVTTA|33;kMbm9qbW6t0|34;th1yQV7gr0I|35;wm2-ai_OC5U|36;1fvm04LnYBc[/id]
Facebook Comments