clock-o tag user-o bars


Hãy ĐợI ĐấY - 20 tập (1-20)

Hãy ĐợI ĐấY

Phim hoạt hình - Hãy ĐợI ĐấY. Tập 1, Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10, Tập 11, Tập 12, Tập 13, Tập 14, Tập 15, Tập 16, Tập 17, Tập 18, Tập 19, Tập 20.

Hãy Đợi Đấy - Tập 1 - Trong thành phố và trên bãi tắm(1969)
HÃY ĐỢI ĐẤY - TẬP 2 -Trong công viên thành phố (1970)
Hãy Đợi Đấy -Tập 3
Hãy Đợi Đấy - Tập 4 - Trong sân vận động
Hãy Đợi Đấy - Tập 5 - Trong thành phố (1972)
Hãy Đợi Đấy - Tập 6 - Ở nông thôn (1973)
Hãy Đợi Đấy - Tập 7 - Trên tàu (1973)
Hãy Đợi Đấy - Tập 8. Năm mới (1974) - Phim hoạt hình thiếu nhi
Hãy Đợi Đấy - Tập 9. Trong xưởng quay truyền hình (1976)
Hãy Đợi Đấy - Tập 10. Trên công trường (1976)
Hãy Đợi Đấy - Tập 11. Trong rạp xiếc (1977)
Hãy Đợi Đấy - Tập 12. Trong bảo tàng (1978)
Hãy Đợi Đấy - Tập 13. Thế vận hội '80 (1980)
Hãy Đợi Đấy - Tập 14. Câu lạc bộ các nhà kỹ thuật trẻ (1984)
Hãy Đợi Đấy - Tập 15. Nhà văn hoá (1985)
Hãy Đợi Đấy - Tập 16. Trong truyện cổ tích (1986)
Hãy Đợi Đấy - Tập 17. Trên đảo (1993, trình chiếu 1994)
Hãy Đợi Đấy - Tập 18 - Siêu thị
Hãy Đợi Đấy - Tập 19 - Ở khu nghỉ mát (2005)
Hãy Đợi Đấy - Tập 20 - Trong căn nhà nông thôn (2006)

#phimhoathinh
Facebook Comments

No comments:

Post a Comment