clock-o tag user-o bars


Cha-ching - 17 tập

Cha-ching

Phim hoạt hình - Cha-ching. Tập 1, Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10, Tập 11, Tập 12, Tập 13, Tập 14, Tập 15, Tập 16, Tập 17.
 Cha-Ching là loạt phim hoạt hình giáo dục kĩ năng tài chính do Prudential phát triển dành cho trẻ em từ 7-12 tuổi. Thông qua các bộ phim hoạt hình âm nhạc vui nhộn, các em sẽ được học cách đưa ra các quyết định tài chính của mình để đạt được mục tiêu cá nhân và thực hiện ước mơ trong tương lai.
 Cha-Ching is a financial literacy program that provides a platform for 7 to 12 years old children to learn (with the help of their parents) the knowledge, tools and practice they need to make informed financial decisions to reach their own personal goals and dreams.
Cha-Ching - Tập 1 - Kiếm tiền, Tiết kiệm, Tiêu xài & Quyên góp
Cha-Ching - Tập 2 - Phải Kiếm Tiền Thôi
Cha-Ching - Tập 3 - Doanh Nhân
Cha-Ching - Tập 4 - Để Dành Tiền
Cha-Ching - Tập 5 - Tiết Kiệm Để Thành Công
Cha-Ching - Tập 6 - Dự Phòng
Cha-Ching - Tập 7 - Hãy Chi Tiêu Một Cách Khôn Ngoan Nhé Bạn Tôi
Cha-Ching - Tập 8 - Hãy Nghĩ Lại Đi
Cha-Ching - Tập 9 - Làm Từ Thiện
Cha-Ching - Tập 10 - Khi Bạn Có Tiền
Cha-Ching - Tập 11 - Theo dõi ngân sách
Cha-Ching - Tập 12 - Đồng tiền vô hình
Cha-Ching - Tập 13 - Tôi cũng làm ra tiền
Cha-Ching - Tập 14 - Phung phí tiền
Cha-Ching - Tập 15 - Đã xưa rồi
Cha-Ching - Tập 16 - Phong cách Pepper Ngọt Ngào
Cha-Ching - Tập 17 - Đam Mê và Hết Mình

#phimhoathinh
[id]1;B1GBqj8TtJU|2;B-komWWzKA8|3;2GO1tY9t_PI|4;oM5P8HXasf8|5;wtW4T8_iygs|6;WxXrcmWMWU8|7;KuyJscFfglM|8;NQhJPrJ2q1o|9;xwGWLEGSfx8|10;bwz005pJRj4|11;4eUJtksalbc|12;a5yNJWAvxA8|13;BXBxDPE-HQQ|14;f0f915wn-eI|15;QNgr96ZMN5U|16;pdSl1c2RgL4|17;tjgWvURe7Mc[/id]
Facebook Comments

No comments:

Post a Comment